Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Kép

Antoine de Saint-Exupéry: FohászUram, nem csodákért és látomásokért fohászkodom, csak
erőt kérek a hétköznapokhoz.
Taníts meg a kis lépések művészetére!
Tégy leleményessé és ötletessé, hogy a napok sokféleségében és
forgatagában idejében rögzítsem a számomra fontos felismeréseket és
tapasztalatokat!
Segíts engem a helyes időbeosztásban!

Ajándékozz biztos érzéket a dolgok fontossági sorrendjében, elsőrangú
vagy csak másodrangú fontosságának megítéléséhez!
Erőt kérek a fegyelmezettséghez és mértéktartáshoz, hogy ne csak
átfussak az életen, de értelmesen osszam be napjaimat, észleljem
a váratlan örömöket és magaslatokat!

Őrizz meg attól a naiv hittől, hogy az életben mindennek simán kell
mennie!
Ajándékozz meg azzal a józan felismeréssel, hogy a nehézségek,
kudarcok, sikertelenségek, visszaesések az élet magától adódó
ráadásai, amelyek révén növekedünk és érlelődünk!

Küldd el hozzám a kellő pillanatban azt, akinek van elegendő bátorsága és
szeretete az igazság kimondásához!
Az igazságot az ember nem magának mondja meg, azt mások
mondják meg nekünk.

Tudom, hogy sok probléma éppen úgy oldódik meg, hogy nem teszünk semmit.
Kérlek, segíts, hogy tudjak várni!
Te tudod, hogy milyen nagy szükségünk van a bátorságra.

Add, hogy az élet legszebb, legnehezebb, legkockázatosabb
és legtörékenyebb ajándékára méltók lehessünk!

Ajándékozz elegendő fantáziát ahhoz, hogy a kellő pillanatban és
a megfelelő helyen - szavakkal vagy szavak nélkül - egy kis jóságot
közvetíthessek!

Őrizz meg az élet elszalasztásának félelmétől!
Ne azt add nekem, amit kívánok, hanem azt, amire szükségem van!
Taníts meg a kis lépések művészetére!

 

A lélek fohásza

 

Azt keresem, ki nemcsak az élet és a halál ura, Szív szava inkább, földöntúli szépség. Azt mondják, hogy minden atomban benne lakik, Elhiszem, értem, de tovább keresek valakit.


Azt tanítja az írás, hogy a szívek belső rejtekében, Ott él, mint a tanú, vagy a tettek elfogadója, Azt mondják, hogy a lélek nemcsak a társa, de mása. Elhiszem, értem, de ez nem a vándorutak legvégső állomása.


Ott van az oltár bársonyos függönyein túl, Kő vagy bronz, de beszélni képes, és nagyon élő. Azt mondják, az a boldogság, ha a múrti rád néz. Elhiszem, értem, ám szaharinnál jobb a nádméz.


Annyi javaslat van, hogy merre kutassak, Szent könyv, szent guru, hangszerek, fák és kúszónövények, Csipkebokorban a tűz, vagy lángbetűs írás márványfalon. Elhiszem, értem, de én csak Őt akarom.


Néha a fák közt lebben egy árny, vagy a szellő, Néha egy kép alakul ki a borzolt víz tükörén. Azt mondják, csak az elme játszik, elámít. Elhiszem, értem, de Rajta kívül semmi se számít.


Senki vagyok, csak sivatagban egy apró porszem, Annyi se, csak töredéke a szálló pornak. Azt mondják, hogy nincs Előtte semmi esélyem. Elhiszem, értem, de mégsem nyugszom, ameddig el nem érem.


(A lélek fohásza. Szanszkritból fordította: Szilágyi Márta)

 Énekek

Kenyered és borod táplál engem.
Te gyógyítod szívem, hogyha fáj.
Maradj velem úgy kérlek Jézus!
Maradj velem, Tied vagyok,
s neked élek már.

Amíg veled járok én az úton,
Minden gondom messze, messze száll.
Maradj velem úgy kérlek Jézus!
Maradj velem, Tied vagyok,
s neked élek már.

Leborulva hálát adok Néked,
Ajkamról most hála dala száll.
Maradj velem úgy kérlek Jézus!
Maradj velem, Tied vagyok,
s neked élek már. Nyíljon ki a szívetekben.

Nyíljon ki a szívetekben
az öröm virág.
Zengjen hogy hallja meg
az egész világ.

Édesanyánk hozzád jöttünk
lángadozva mert szeretünk.
Ó Szűz Máriahogy köszöntsünk
úgy mint egykor az úr angyala.

Nincsen abban élő hit
nincsen szeretet.
Aki így nem köszönti
a te nevedet.

Aki hittel reménnyel
tebenned bízik.
Az soha életiben
nem csalatkozik.

Jöjjön ide bús özvegy
szomorú árva.
Aki a Szűzanyánknak
oltalmát várja. 
 

Énekek

Te vagy földi éltünk Vezércsillaga,
Édes reménységünk, Kegyes Szűzanya
Téged rendelt jó anyánknak az Isten Fia,
Azért áldunk örvendezve, Ő Szűz Mária!

Te hajnalcsillag vagy Éltünk hajnalán,
Hogy kövessünk annak Egész folyamán.
Téged rendelt jó anyánknak az Isten Fia,
Azért áldunk örvendezve, Ő Szűz Mária!

Te reménycsillag vagy életünk tengerén,
Átragyogsz minden bú és baj fellegén.
Téged rendelt jó anyánknak az Isten Fia,
Azért áldunk örvendezve, Ő Szűz Mária!

Te mint reménycsillag mosolyogsz felénk,
Ha tűrve s Istenben bízva szenvedünk.
Téged rendelt jó anyánknak az Isten Fia,
Azért áldunk örvendezve, Ő Szűz Mária!

És ha leközelget éltünk alkonya,
Te vagy vigasz teljes esti csillaga.
Téged rendelt jó anyánknak az Isten Fia,
Azért áldunk örvendezve, Ő Szűz MáriaÉnekek

Az Úr az én hű pásztorom, És megtart oltalmában, Azért meg nem fogyatkozom Semminemű javában, Mert engem maga legeltet, És beszédével ő életet Gyönyörűséges helyen.

Tiszta vizekre vezérel, Hogy engem megújítson; Megerősít Szentlelkével, Hogy lelkemben vidítson; És mint jó pásztor terelget, Az igaz ösvényen vezet Az üdvösségnek útján.

Ha szinte halálnak járnék Hideg, sötét völgyében, De mégis semmit nem félnék E végső nagy ínségben; Mert velem vagy mindenkoron, Ha te vezetsz, megnyughatom Minden bajos ügyemben.

Lelkemet szent eledellel Élteted asztalodnál, Mert testeddel és véreddel Nagy vigasztalást adtál. Szentlelkednek örömében Részt adsz énnékem nagy bőven, Megtöltvén poharamat.

Irgalmad és nagy jóságod Megelégít engemet, A te anyaszentegyházad Így táplálja lelkemet; És segít, hogy célhoz érve Eljussak a dicsőségre, Hozzád mennybe, Jézusom.Csendes éj! Tiszta, szent éj! Mindenek álma mély. Nincs fent más, csak a drága, szent pár, Várja, gyermeke alszik-e már. Szent Fiú, aludjál, Szent Fiú, aludjál!

Csendes éj! Tiszta, szent éj! Angyalok hangja kél. Halld a mennyei halleluját, Szerte hirdeti drága szavát: Krisztus megszületett, Krisztus megszületett!

Csendes éj! Tiszta, szent éj! Szív, örülj, higgy, remélj! Isten szent Fia jött ma hozzád, Békét, életet és reményt ád. Krisztus megszabadít, Krisztus megszabadít!


Jertek hívek köszönteni szép Szűz Máriát!
Máriapócsi templomnak ékes csillagát!
Hoztunk neked, Szűz Mária, lángoló szívet,
oltárodra piros rózsát, kék nefelejcset.

Szeretettel jöttünk hozzád, szép Szűz Mária.
Mindnyájunkat fogadjál el, irgalmas Anya.
Hoztunk neked, Szűz Mária, lángoló szívet,
oltárodra piros rózsát, kék nefelejcset.

Ne sírjatok ti betegek és nyomorultak,
majd felderül még víg napja siralmatoknak.
Hoztunk neked, Szűz Mária, lángoló szívet,
oltárodra piros rózsát, kék nefelejcset.

Csak kérjétek Szűz Máriát, Jézus szent Anyját,
máriapócsi templomnak ékes csillagát.
Hoztunk neked, Szűz Mária, lángoló szívet,
oltárodra piros rózsát, kék nefelejcset.

Üdvözlégy máriapócsi szép Szűz Mária!
A te kegyes szemeiddel nézz mindnyájunkra!
Hoztunk neked, Szűz Mária, lángoló szívet,
oltárodra piros rózsát, kék nefelejcset.

Összetett kezekkel kérünk, kegyes Szűzanyánk.
most és halálunk óráján jöjj el mihozzánk!
Hoztunk neked, Szűz Mária, lángoló szívet,
oltárodra piros rózsát, kék nefelejcset.

Hogy akik most e szent helyen téged tisztelünk,
mennyországban Jézusodnál veled lehessünk.
Hoztunk neked, Szűz Mária, lángoló szívet,
oltárodra piros rózsát, kék nefelejcset. 

 

 
Énekek

Jézus, ó, mi Idvezítőnk
Jézus, ó, mi Idvezítőnk,
Kiben vagyon hitünk,
Ki miértünk születtél,
És nagy halált szenvedtél,
Irgalmazz minékünk!

Rólunk elvetted haragját
A te szent Atyádnak,
Vérednek hullásával
Megengesztelted hozzánk.
Irgalmazz minékünk!

Az ördögnek tömlöcéből,
Kivettél a bűnből,
A halál köteléből,
Megmentettél rabságból.
Irgalmazz minékünk!

Te bűn nélkül születtetvén
A Szűznek méhéből,
Értünk válladra vetted
A mi adósságinkat.
Irgalmazz minékünk!

Bűnön, poklon és halálon
Birodalmad vagyon,
Az élet és kegyelem
Csak te kezedben vagyon.
Irgalmazz minékünk!

Kérünk téged azért mostan.
Tekints reánk mennyből,
Kik hozzád esedezünk
És segítséget várunk.
Irgalmazz minékünk!Énekek

Atyaisten szép leánya, Mária, segíts!
Fiúisten édesanyja, Mária, segíts!
Téged megyünk köszönteni,
Méltóztassál meghallgatni.
Mindennemű szükségünkben, Mária segíts!

Szentlélekisten mátkája, Mária segíts!
Szentháromságnak tárháza, Mária segíts!
Téged megyünk köszönteni,
Méltóztassál meghallgatni.
Mindennemű szükségünkben, Mária segíts!

Üdvözlégy, édes reményünk, Mária segíts!
Üdvözlégy, szép menedékünk, Mária segíts!
Téged megyünk köszönteni,
Méltóztassál meghallgatni.
Mindennemű szükségünkben, Mária segíts!

Ha mi rólad gondolkodunk, Mária segíts!
Tisztább örömökben úszunk, Mária segíts!
Téged megyünk köszönteni,
Méltóztassál meghallgatni.
Mindennemű szükségünkben, Mária segíts!


Szent Fiadra buzgón kérünk, Mária segíts!
Kit öröm közt szültél nékünk, Mária segíts!
Téged megyünk köszönteni,
Méltóztassál meghallgatni.
Mindennemű szükségünkben, Mária segíts!

Hogy az Istent szerethessük, Mária segíts!
És szent kedve szerint éljünk, Mária segíts!
Téged megyünk köszönteni,
Méltóztassál meghallgatni.
Mindennemű szükségünkben, Mária segíts!

Hogy a vétket gyűlölhessük, Mária segíts!
Erényeidet követhessük, Mária segíts!
Téged megyünk köszönteni,
Méltóztassál meghallgatni.
Mindennemű szükségünkben, Mária segíts!

Igaz öröm nélküled nincs! Mária segíts!
Veled nem ér fel semmi kincs! Mária segíts!
Téged megyünk köszönteni,
Méltóztassál meghallgatni.
Mindennemű szükségünkben, Mária segíts!

Lelkünk tisztán tartásában, Mária segíts!
Lelki aggodalmainkban, Mária segíts!
Téged megyünk köszönteni,
Méltóztassál meghallgatni.
Mindennemű szükségünkben, Mária segíts!


,,A szeretet türelmes, jóságos; a szeretet nem irigykedik, a szeretet nem kérkedik, nem fuvalkodik fel. Nem viselkedik bántóan, nem keresi a maga hasznát, nem gerjed haragra, nem rója fel a rosszat. Nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal. Mindent elfedez, mindent hisz, mindent remél, mindent eltűr. A szeretet soha el nem múlik..."
(Bibliai idézet Pál 1. Levele a Korintusiakhoz 13, 4-8.)

"Talán semmi sincs szebb a világon, mint találni egy embert, akinek lelkébe nyugodtan letehetjük szívünk titkait, akiben megbízunk, akinek kedves az arca, elűzi lelkünk bánatát, akinek egyszerű jelenléte elég, hogy vidámak és nagyon boldogok legyünk."
(Hemingway)

"Amikor az ember eljut odáig; hogy képes a ,,szívével gondolkodni és az agyával érezni", vagyis intellektuális erejét a szeretet szolgálatába állítja, akkor végre tudatos építőjévé válik a kozmosznak. Teremt, mint egykor teremtett..."
(Anonim)

A szeretet türelmes, a szeretet jóságos,
a szeretet nem féltékeny, nem kérkedik, nem is kevély.
Nem tapintatlan, nem keresi a maga javát,
nem gerjed haragra, a rosszat nem rója fel.
Nem örül a gonoszságnak,
örömét az igazság győzelmében leli.
Mindent eltűr, mindent elhisz,
mindent remél, mindent elvisel.
A szeretet nem szűnik meg soha."
1Kor(13:4-8)

 
 

BIBLIAI IDÉZETEK

Mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelemségek, sem hatalmasságok, sem jelenvalók, sem következendők, Sem magasság, sem mélység, sem semmi más teremtmény nem szakaszthat el minket az Istennek szerelmétől, mely vagyon a mi Urunk Jézus Krisztusban.

,,A szeretet türelmes, jóságos; a szeretet nem irigykedik, a szeretet nem kérkedik, nem fuvalkodik fel. Nem viselkedik bántóan, nem keresi a maga hasznát, nem gerjed haragra, nem rója fel a rosszat. Nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal. Mindent elfedez, mindent hisz, mindent remél, mindent eltűr. A szeretet soha el nem múlik..."

,,Ha azt mondja valaki, hogy Szeretem az Istent, és gyűlöli a maga atyjafiát, hazug az, mert aki nem szereti a maga atyjafiát, akit lát, hogyan szeretheti az Istent, akit nem lát?" Bibliai idézetek

;Aztán így szólt tanítványaihoz:;Ezért mondom nektek, ne aggódjatok megélhetésetek miatt, hogy mit esztek, sem testetek miatt, hogy mibe öltöztök. A lélek több, mint az eledel, s a test több, mint a ruha. Vegyetek példát a hollókról. Nem vetnek, nem aratnak, nincs pincéjük, nincs kamrájuk s az Isten táplálja őket. Mennyivel többet értek ti, mint ezek a madarak! Ugyan melyiketek hosszabbíthatja meg az életét csak egy arasznyival is azzal, hogy aggodalmaskodik?" (Lukács evangéliuma, 12. fejezet, 22-25)

A halogatott reménység beteggé tesz a szívet, de a megadatott kívánság életnek fája." (Példabeszédek 13: 12)


Jószándékból valók a barátságos embertől vett sebek; és temérdek a gyűlölőnek csókja." (Károli Biblia - Példabeszédek könyve 27:6) 

 Bibliai idézetek

"Meglátogatod a földet és elárasztod, nagyon meggazdagítod azt. Istennek folyója tele van vizekkel, gabonát szerzesz nékik, mert úgy rendelted azt."
65. Zsolt. 10. Vers

"Mint a szarvas kívánkozik a folyóvizekre, úgy kívánkozik az én lelkem hoz-zád, oh Isten ! "
42. Zsolt. 2. Vers

"Olyan lesz, mint a folyóvizek mellé ültetett fa, a mely idejekorán megadja gyümölcsét, és levele nem hervad el és minden munkájában jó szerencsés lészen. "

1. Zsolt. 3. Vers

"Aki vizeken építi fel az ő palotáját, a felhőket rendeli az ő szekerévé, jár a szeleknek szárnyain."
104. Zsolt. 3. Vers

" És vezérel téged az Úr szüntelen, megelégíti lelkedet nagy szárazságban is, és csontjaidat megerősíti, és olyan leszel, mint a megöntözött kert, és mint vízforrás, amelynek vize el nem fogy."
Ézsaiás 58,11.

Kezdetben teremté Isten az eget és a földet.

Mózes 1. 1. 1.

És elválasztá Isten a világosságot a sötétségtől

Mózes 1. 1. 4

És nevezé Isten a világosságot nappalnak, és a setétséget nevezi éjszakának, és lőn este és lőn reggel

Mózes 1. 1.5.

És nevezé Isten a mennyezetet égnek.

Mózes 1. 1. 8.

És monda Isten: Legyenek világító testek az ég mennyezetén, hogy elválasszák a nappalt az éjszakától, és legyenek jelek, és meghatározói ünnepeknek, napoknak és esztendőknek.

Mózes 1. 1. 14.

Mint amilyen a szivárvány, mely a felhőben szokott lenni esős időben, olyan vala a fényesség köröskörül.

Ezékiel 1. 28.

A nép, amely sötétségben ül vala,láta nagy világosságot, és akik a halálnak földében és árnyékában ülnek vala, azoknak világosság támada. Máté 4. 16.


Az úr a te őriződ, az Úr a te árnyékod te jobb kezed felől.

Zsoltárok 121.5.

Nappal a nap meg nem szúr téged, sem éjjel a hold.

Zsoltárok 121. 6.

És megmutatá nékem az élet vizének tiszta folyóját, amely ragyogó vala, mint a kristály, az Istennek és a Báránynak királyi székéből jövén ki. János Jelenések 21. 22.


Taníts engem útaidra, Uram, hogy igazságod szerint járjak, és tiszta szívvel féljem nevedet.

Zsoltárok 86. 11.

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

reka

reka,2014.09.24 09:38

Jo es kiraly az oldal.reka

Nyíljn ki a szivetekben

fanni,2013.01.11 15:28

jo

Re: Nyíljn ki a szivetekben

fanni,2013.01.11 15:29

Nagyon kiráj

Re: Re: Nyíljn ki a szivetekben

fanni,2013.01.11 15:31

krafa